Zrušenie podujatí

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a s opatreniami, ktoré vydal Magistrát mesta Košice rušíme nasledujúce podujatia organizované našou školou:

  • 11. marec – Deň otvorených dverí
  • 16. – 20. marec – Lyžiarsky výcvik pre 2. stupeň ZŠ
  • 26. marec – predzápisné stretnutie pre budúcich prvákov
  • Plavecký výcvik pre 3. ročník už nebude pokračovať