Čitateľský klub

Čitateľský klub pre žiakov druhého stupňa, je určený pre milovníkov poézie, prózy… stretávať sa budeme 1x mesačne, zaujímavé čítanie popretkávané vlastnými myšlienkami, názormi na svet, život okolo nás v príjemnej atmosfére a aj s dobrým čajíkom. 🙂