Zbierka pre charitu

Podeľ sa so svojimi blížnymi

S blížiacim sa Veľkým pôstnym obdobím Vás pozývame darovať čosi do pripravenej škatule pre núdznych ľudí. Môžu to byť sladkosti, trvanlivé potraviny, drogéria, ale aj nové školské pomôcky alebo hračky. Označenú škatuľu nájdete na prízemí vedľa školského rozhlasu.

Na konci pôstu škatuľu s jej celým obsahom darujeme Gréckokatolíckej charite. Osobne si ju príde vyzdvihnúť o. Matejovský, riaditeľ Gréckokatolíckej charity.

Za prejavenú ochotu pomôcť a zrieknuť sa vecí v prospech iného Vám zo srdca všetkým ďakujeme.

Vaša p. učiteľka Medveďová