Poplatok – ZRPŠ

Vážení rodičia, 

V školskom roku 2020/2021 príspevok ZRPŠ v sume 15 € môžete uhradiť na nezmenený účet.

SK37 0900 0000 0004 4553 6924