Prevádzka a vnútorný režimu základnej školy a školského klubu detí v čase od 1. 10. 2020

Riaditeľstvo školy vydáva v sekcii Usmernenia nasledujúce pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.