Návšteva stacionára sv. Heleny

Celá naša škola sa zapojila do akcie: Úcta k starším. Keďže október je venovaný práve tejto spomienke, tak sme sa rozhodli týmto darčekom potešiť našich starkých v stacionári sv. Heleny na Exnárovej ulici v Košiciach.