pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu Trvania pandémie ochorenia COVID-19.