Na zdravie ?

Zdravie, slovo, ktorého podoby skloňujeme v tejto neľahkej pandemickej situácii neustále. Strážime si ho, prajeme si ho, vážime si ho. Ako však zostať v telesnej a duševnej pohode počas týchto neľahkých dní? 

S touto neľahkou otázkou Vám môžu poradiť žiaci 7.A triedy, ktorí sa na hodinách občianskej výchovy venovali práve tejto téme. Pozrite sa na tipy, ktoré Vám odporúčajú.

 Prajeme Vám, nech Vám tieto nápady prinesú inšpiráciu a hlavne krásne, zdravé, slnečné dni.