Deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Tento rok sa oslavoval 18.5. Tento svetový deň nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky našej výživy. Pri príležitosti tohto dňa aj naši žiaci z 3.B triedy Elenka Švecova, Sofia Domiterova, Vilma Černa zorganizovali kvíz pre všetky triedy. Kvíz pripravila PaedDr. Helena Járošiová koordinátorka zdravej školy. Tento deň sme si všetci užili a vychutnali rôzne dobroty z mliečnych výrobkov 🙂