Aktualizované dokumenty

Vážení rodičia, 

v internetovej žiackej knižke oznamy a poznámky nájdete príhovor pani riaditeľky s pokynmi k začiatku školského roka. 

Na stránke v časti dokumenty / tlačivá nájdete potrebné aktualizované dokumenty.