Akreditované vzdelávanie našich učiteľov

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Úspešne pri práci s detským kolektívom

 

Prázdniny ešte neskončili, učitelia sa už však poctivo posledné augustové týždne pripravujú na nový školský rok, prácu so žiakmi, skúšajú nové metodiky, plánujú, spracúvajú nové koncepcie a pod. Aj naši skvelí učitelia zo ZŠ Postupimská 37 sú otvorení novým veciam a zvlášť po úspešnom projekte FOLKFEST, ktorý sme zrealizovali v spolupráci s DO FÉNIX KOŠICE (party stan, materiál na workshopy, moderátor Patrik Herman, podpora pri príprave projektu) každý dostal chuť vedieť, napísať a spracovať svoj vlastný PROJEKT. 

Skupinka 15 učiteľov, ale aj iných dobrovoľníkov práce s deťmi a mládežou využila ponuku Detskej organizácie Fénix na akreditované vzdelávanie pod názvom Úspešne pri práci s detským kolektívom. Číslo akreditácie je AKPSM/0036/2018/4/002.

Vzdelávací program Úspešne pri práci s detským kolektívom pozostáva z dvoch vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať samostatne, alebo v nadväznosti. Vzdelávací program je určený mládežníckym vedúcim, budúcim lídrom, pracovníkom s mládežou, vo veku od 18 rokov +, ktorí majú motiváciu a osobný záujem získavať nové,  rozširovať už získané kompetencie z oblasti práce s detským kolektívom a skvalitňovať svoju prácu.

  1. Modul Vedúci detského kolektívu (47 h) : na získanie potrebných informácií, zručností a postojov v oblastiach práce s detským kolektívom, využívaní hier, neformálneho vzdelávania, komunikácie, práce s informáciami, na základy pedagogiky, psychológie, na prípravu projektov. 

 

  1. Modul Bezpečne pri práci s detským kolektívom (30 h) – na bezpečnosť práce na podujatiach, predchádzanie rizík a krízových situácií, riešenie krízových situácií a skvalitnenie práce inštruktorov, vedúcich, lídrov.

 

Naši učitelia začali prvým modulom „Vedúci detského kolektívu“. Prvá „trojdňovka“ prebiehala práve nedávno od 28. do 30.septembra 2021 v Hoteli Satel v Poprade. Naši členovia sa naučili okrem aktivizujúcich metód množstvo potrebných krokov pri príprave malého projektu ľudovo povedané, ako sa vlastne takýto PROJEKT „rodí“. Absolvovali množstvo hier z oblasti neformálneho vzdelávania, psychológie a pedagogiky, čo im pomôže pri práci s detským kolektívom.

O tejto udalosti referuje aj webová stránka DO Fénix:

https://www.do-fenix.sk/2021/08/akreditovane-vzdelavanie-veduci-detskeho-kolektivu/

V rámci aktivít v teréne celá skupina absolvovala exkurzie v POLIANKOVE a DOBREJ HRAČKE. Tieto expozície v Tatranskej Polianke a Tatranskej Lomnici priniesli našim učiteľom množstvo inšpirácie a nových poznatkov pre ďalšie zážitkové vzdelávanie našich detí. 

Na záver treba uviesť, že lektorsky celý kurz viedla naša pani učiteľka, školská poradkyňa a zároveň predsedníčka DO Fénix Košice Mgr., Bc. Janette Šalachová a Mgr. Michaela Revajová, predsedníčka DO Fénix Mlynky. Finančne celé vzdelávanie bolo kryté z dotačných zdrojov DO Fénix a DO Fénix Košice.

Spoločne sa tešíme na druhú časť kurzu, ktorý je plánovaný začiatkom októbra.

Mgr., Bc. Janette Šalachová

FOTOGALÉRIA