Naši žiaci odštartovali aj sériu víkendových turnajov

Školský rok sa začal len tento týždeň, no naši športovci nezaháľajú a pracujú aj cez víkendy. 🤗 Žiaci, ktorí navštevujú partnerský klub CFT FA BENECOL KOŠICE, odštartovali okrem klasických majstrovských zápasov aj sériu víkendových turnajov CFT miniligy 🤩

Najmenších futbalistov z CFT FA BENECOL Košice má na starosti školská trénerka športových tried Mgr. Katarína Chovancová, PhD., s trénerskou licenciou UEFA B, ako aj s najvyšším vzdelaním a praxou futbalovej metodiky Coerver Coaching, ktorého prvky sú zahrnuté v poobedňajšej práci v klube. Je to metodika na výrazné zlepšovanie všetkých futbalových zručností postupne podľa veku a skúseností hráča (pri najmenších deťoch na začiatku najmä technických zručností, detailného ovládania lopty,… ) Kompletnú metodiku získali oficiálnou spoluprácou, ktorá neustále otvára ďalšie nové možnosti pre trénerov, ako aj hráčov a ich rodičov. 

FA BENECOL Košice
CFT Academy