Záujmová činnosť na našej škole

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA NAŠEJ ŠKOLE

 
Aj v tomto školskom roku by sme chceli Vašim deťom ponúknuť pestrú paletu krúžkov, ktoré budú na našej škole fungovať pod hlavičkou CVČ Košice.
 
Prírodovedný
Prírodovedno-turistický
Spevácky
Šikovné ruky
Gymnastický
Loptové hry
Módne trendy
Živý kútik
Pokusy z fyziky
ponuku postupne doplníme a upresníme🌞
 
Podmienky zostávajú nezmenené, akurát bude zákonný zástupca každý týždeň podpisovať prehlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Pevne veríme, že na rozdiel od minulého školského roka sa nám podarí krúžky reálne otvoriť a pravidelne fungovať.
 
Počas tohto týždňa bude prebiehať zápis. Deti dostanú prihlášku a plagátiky tých krúžkov, ktoré ich zaujmú.
Vyplnenú prihlášku spolu so vzdelávacím poukazom pošlite triednej učiteľke, alebo priamo vedúcemu krúžku, do konca týždňa. Pozor, prihláška má dve strany.
 
Ak máte nejaké otázky, píšte na:  kiralyova@postupimska.sk