Testovanie prvákov športovej triedy 2021/2022

Testovanie športových tried budeme počas školského roka opakovať /plánované – 3x/. 
 
Športová trieda má oproti klasickým triedam viac pohybu. V tejto triede je naviac vyučovací predmet a to športová prípravu v rozsahu – 3 hodiny týždenne.
 
Testovali sme:
Beh na 10 a 30 metrov.
Člnkový beh 5 x 10 m.
Gymnastické predpoklady /kotúľ, mlynské koleso, preskok…/.
Prekážková dráha /cúvanie, skákanie na jednej nohe, podliezanie…/.
Reflex – postreh /orientácia v priestore/.
Skok do diaľky z miesta.
Celkový dojem /vnímanie, počúvanie, realizácia cvičení…/.
 
 
Športové triedy ponúkame ako jediná Základná škola na Furči, pretože sme viac ako len škola 🙂
 
Športová trieda sa realizuje v spolupráci so športovým klubom BENECOL Košice za prítomnosti trénerky športovej prípravy Mgr. Kataríny Chovancovej PhD.