Krúžková činnosť

Vážení rodičia, 

dávame do pozornosti súhrn všetkých záujmových útvarov.