Časový harmonogram krúžkov

TERMÍN NA PRIHLÁSENIE DO ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV JE PREDĹŽENÝ O TÝŽDEŇ
 
Vážení rodičia
 
Ak uvažujete nad prihlásením svojho dieťaťa na niektorý z krúžkov na našej škole a ešte ste tak zatiaľ neurobili, prinášame vám aktuálny zoznam krúžkov aj s termínmi ich fungovania.
Ak chcete využiť zvýhodnenú cenu ( 2 € / mesiac) odovzdaním Vzdelávacieho poukazu, urobte tak čím skôr, hoci termín na prihlásenie bol predĺžený o týždeň.
Prihlásenie bude možné aj v priebehu školského roka, ale poplatok za krúžok bude 4 € / mesiac. Okrem toho počet detí na krúžku je limitovaný, takže sa môže stať, že z kapacitných dôvodov nebudeme dieťa môcť prijať.