RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach oznamuje, že podľa §150 ods. (5) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

udeľuje

žiakom 1.-9. ročníka Základnej školy ZŠ Postupimská 37 v Košiciach

mimoriadne riaditeľské voľno dňa 14.9.2021 z organizačných dôvodov.

Školská jedáleň a Školský klub detí nebudú v prevádzke.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16.9.20121.

Odôvodnenie:

Riaditeľské voľno je udelené žiakom vzhľadom na návštevu pápeža Františka v meste Košice a s tým súvisiacimi organizačnými a bezpečnostnými opatreniami.

Jana Polačková, riaditeľka školy