2. miesto v celoslovenskej etapovej hre BUDÚCNOSŤ – JA A MOJE BLÍZKE OKOLIE

Milí naši žiaci, vážení rodičia,
 
s potešením Vám oznamujem, že  obe naše zapojené kategórie 1. (prváci až tretiaci) aj 2. (štvrtáci až šiestaci) (pozn. minuloročné triedy)  vyhrali krásne 2. miesto v celoslovenskej etapovej hre BUDÚCNOSŤ, ktorú usporiadala Detská organizácia Fénix
Preukázali ste nesmierne nadšenie, chuť pracovať, tvoriť a hlavne snahu nebyť ľahostajným človekom k svojmu okoliu a svojim blízkym. Porota v Bratislave si to všimla a ocenila Vás. Vaše pani učiteľky pod vedením školskej poradkyne  a zároveň predsedníčky DO Fénix Košice pre zúčastnené triedy (terajšie 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A) pripravili za odmenu program v centre Košíc so známym košickým sprievodcom p. Milanom Kolcúnom na deň 16.9.2021. Odmenu si užije 100 detí z našej školy a našej Základnej organizácie Fénix Košice. Svedčí to o tom, že všetky deti nie sú ľahostajné, sú aktívne, priateľské a majú radi svoje mesto, kde žijú.
GRATULUJEME!!!!!!
Viac informácií konkrétnym triedam povedia p. učiteľky. 
Ako prebiehala „odmena za víťazstvo“  sa ostatní dozvedia neskôr na našej web. stránke.
 
 
 
Tretiu etapu – teda časovú kapsulu JA A MOJE BLÍZKE OKOLIE sme zvládli tak isto výborne. Mestečko Ľahostajnovce sa s našou pomocou postupne mení na krásny priestor, obyvatelia mesta sa začali o svoje okolie viac zaujímať.  Zamerali sme sa na naše okolie. Počas Folkfestu sme si skrášlili školskú záhradu a školský dvor. Vypleli sme, posadili, posiali TRÁVOHLÁVKY a potom sme už iba tancovali. Naše dievčatá predviedli nádherný METLOVÝ TANEC. Niektorí sa ešte povenovali včielkam. Súťažné príspevky aj s metlovým tancom tu: 
 
Ja a moje blízke okolie 1. kategória
Ja a moje blízke okolie 2. kategória
VIDEO
Metlový tanec
 
Mgr., Bc. Janette Šalachová
predsedníčka DO FÉNIX Košice
Školská poradkyňa
 
Galéria: