Výhra – GRAND TOUR KOŠICE

Dnes takmer 100 detí z našej školy ZŠ Postupimská 37, Košice a našej Základnej organizácie DO Fénix Košice si užilo výhru za 2. miesta v I. aj v II. kategórii v celoslovenskej etapovej hre BUDÚCNOSŤ. Strávili sme krásny deň v centre Košíc na Hlavnej ulici. Počas súťaže sme dali koniec ľahostajnosti voči nášmu mestu. Znamená to, že sme sa zaujímali o dôležité a charakteristické miesta v našom meste, záležalo nám aj na peknom prostredí. Naučili sme sa napr. robiť poriadok.  Veľmi pekne sme si  skrášlili aj naše okolie a tak isto sme pomáhali starým rodičom, učiteľom a robili dobré skutky. 

Naša pozornosť dnes, preto patrila našej krásnej dominantne a to Dómu sv. Alžbety a priľahlému parku. Celý areál bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Čarovnou históriou Dómu a dielom Sv. Alžbety nás previedol známy košický sprievodca pán Milan Kolcún. Vedeli ste, že Dóm sv. Alžbety  je najväčší kostol na Slovensku? 

Vo vnútri sme videli železný oltár na pamiatku obetí I. svetovej vojny, gotickú bronzovú krstiteľnicu zo 14.storočia a tiež Oltár navštívenia Panny Márie. Našu najväčšiu pozornosť však upútal hlavný neskorogotický oltár postavený na počesť sv. Alžbety, patrónky nášho mesta. Patrónka Košíc teda Alžbeta Uhorská, zvaná tiež Durínska je vyobrazená na oltári formou plastiky držiac v rukách lyžicu a misku, symboly dobročinnosti. 

Náš sprievodca nám ukázal aj podpisy majstrov kamenárov, ktorí vytvorili V Dóme množstvo kamenných ornamentov vlastnými rukami.

Na vonkajších múroch sme objavili slnečné hodiny a rôzne zvieracie hlavy. Sú to chrliče slúžiace na odvedenie dažďovej vody. Dobrý pozorovateľ medzi nimi nájde aj jednu ženskú hlavu, ktorá v rukách zviera pohárik a schováva fľašu. Vraj to bola pijanka a jej muž kamenár ju tam zvečnil z pomsty a hanby. Samozrejme sme sa pristavili aj pri pamätníku Františka Rákocziho II. na severnom priečelí Dómu. A hneď oproti sme si so záujmom pozreli nápisy na mohutnom zvone, zasvätenom svätému Urbanovi, patrónovi vinohradníkom. V okolí Košíc v danom čase boli rozsiahle vinohrady. Záver našej prehliadky patril nášmu krásnemu divadlu. Na kupole divadla sa nachádza monumentálna socha Aurory – priateľky Múzy, ktorá je symbolom priazne a bezpečia celého umenia.

Napokon sme sa občerstvili v priľahlom parku a plní zážitkov a informácií sa pobrali späť do školy. 

Ďakujeme za pekné sprievodcovské slovo p. Kolcúnovi a Detskej organizácii Fénix za celú súťaž a výhru.

 

Mgr., Bc. Janette Šalachová

Predsedníčka DO Fénix Košice

Školská poradkyňa