SLÁVIK SLOVENSKA 2021

Dňa 30.9. 2021 /štvrtok/ sa na 6. vyučovacej hodine v kultúrnej miestnosti našej školy uskutoční školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Tešíme sa na vás.

Mgr. Nikolaj Duda, učiteľ HUV