Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy Staničná 13

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ Staničná 13, Košice. Viac informácií v priloženom dokumente: 

Vyhlásenie VK – Staničná