Alkohol je nepriateľ

Vo svete mnoho mladých ľudí holduje alkoholu či už zo zábavy, z nudy , alebo iných príčin. 
Napr sa to začína nevinne, no potom to prepadne do závislosti. 
Ničí sa tým zdravie, rodina alkoholika je v problémoch,má finančné či iné problémy. Alkoholik už nedokáže korigovať svoje správanie. Rodine narobí dlhý,keď si požičiava od nebankových spoločností na svoju dávku. Neraz prídu exekútori a siahajú na majetky rodiny. 
 
Dňa 16.9.2021  naša trieda 5.B na triednickej hodine diskutovala o danej problematike s pani triednou učiteľkou a následne vyrobila k tejto téme aj plagát. 
Všetci sme sa rozhodli, že alkohol NIKDY NEVYSKÚŠÁME.