Európsky deň jazykov

Dňa 24.9. 2021 sa žiaci zúčastnili aktivít k Európskemu dňu jazykov. Akcia sa uskutočnila na rôznych vyučovacích hodinách. Práce boli prezentované osobitne žiakmi aj na nástenke v triede. 

Európsky deň jazykov

Hlavným cieľom  je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Sú to: anglický, bulharský, český, chorvátsky,dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk. Žiaci sa dozvedeli, že 26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov. Na hodinách vládla príjemná pracovná atmosféra.

Keďže je naša škola zameraná na výučbu cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk,  pripomenuli sme si ich i my.

Na hodine matematiky sme počítali v angličtine. Prezerali sme si anglické knihy, kreslili sme vlajku Veľkej Británie, počúvali detské piesne. Deti veľmi zaujali mapy Európy i sveta, kde mali možnosť sledovať, kde všade sa používa angličtina. Nehovorili sme si však len o angličtine, ale sme sa naučili pozdravy aj v iných európskych jazykoch.Naše aktivity – riešenie matematických rébusov, zoradenie jazykov podľa abecedy, vytvorenie plagátov s jazykmi, ktoré sú nám najbližšie, piesne v rôznych jazykoch a samozrejme nechýbal ani tanec.

A čo sme zistili? Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

Vedúca MZ I. stupňa Mgr.Danka Spišáková