Halloween

 

 

 

 

 

 

Koniec októbra sa už každoročne na hodinách angličtiny nesie v znamení duchov, čarodejníc a strašidiel. Ide síce o americký sviatok u nás netradičný, ale medzi deťmi jeho popularita narastá aj u nás. Šiestaci si to patrične užili!!! Naučili sme sa netradične skladaním puzzle na interaktívnej tabuli básničky o Halloweene, doplnili sme si anglickú slovnú zásobu v oblasti „temných“ pojmov (čarodejnica, duch, strašidlo, tekvica a pod.), zabavili sme sa a potešili sa výzdobou, ktorú sme si sami pripravili. Pani učiteľky Mgr. Miroslava Pavlíková a Mgr., Bc. Janette Šalachová nám vypracovali kartičky s básničkami, ktoré máme nalepené aj v zošitoch.