S ekológiou sme si sadli

Na hodine pracovného vyučovania sa trieda 4.B po rozhovore s učiteľkou, rozhodla pomôcť prírode, vyseparovať odpad, ktorý bol okolo našej školy.  
 
Osobitne sme vyzbierali plasty do žltého vreca a osobitne. Odpad ,ktorý je komunálny. Išlo nám to veľmi hravo, všetci sme pomohli prírode. Nakoniec sme plasty vysypali do kontajnera, ktorý je určený pre plasty.