Svetový deň dobrosdečnosti

Dňa 13.11 pripomíname svetový deň dobrosrdečnosti. 
Žiaci mali za úlohu urobiť srdce – papierové, alebo si ho vyrobili – ručne vyšili a potom to mali darovať osobe , ktorá podľa nich to najviac potrebuje. Osobe , ktorá je osamelá, nešťastná , alebo nám je menej sympatická. 
 
Buďme k sebe nielen v tento deň dobrosrdeční, buďme tu pre iných ľudí, ktorí nás potrebujú.