Krížová cesta za prenasledovaných kresťanov

Dňa 24.11.2021 na hodine náboženstva sme si s triedou 4.A a 4.B porozprávali o prenasledovaní kresťanov v niektorých krajinách, kde kresťania sú inými vierovyznaniami potláčaní a prenasledovaní. Po tomto rozhovore žiaci urobili malú krížovú cestu s jednotlivými zastaveniami . V modlitbách myslíme na kresťanov, ktorí pre svoju vieru musia trpieť a častokrát priniesť aj tu najvyššiu obeť vlastný život.