Vzdelávací program – Úspešne pri práci s detským kolektívom

Druhá časť neformálneho vzdelávania našich učiteľov, ale aj dobrovoľníkov, fénixákov, pracovníkov s mládežou sa niesla opäť v pozitívnom duchu s dobrou a inšpirujúcou náladou typickou pre neformálne vzdelávanie. Skupinka našich 15 účastníkov dokončila akreditovaný program Úspešne pri práci s detským kolektívom organizovaný DO Fénix Košice. Všetci zvládli projektovú časť, záverečný test a ukončili tak úspešne 1.modul „Vedúci detského kolektívu“ a do rúk obdržali svoje OSVEDČENIE.

Opäť sme sa stretli v Hoteli Satel v Poprade na tzv. druhú „trojdňovku“ od piatku do nedele v termíne 8.10. – 10.10.2021.

Predmetom školenia tentoraz bolo vyhodnotenie každého projektu, zvládnutie finančného vyúčtovania, ale aj aktivity týkajúce sa práce s detským kolektívom ako „Nálepkovanie“ či rôzne druhy ľadolamov a životabudičov. Niektoré napr. hra „Kde svieti Slnko“ sme natrénovali aj priamo v teréne počas prechádzky okolo Štrbského plesa. Večer sme pokračovali v tvorivej práci v „dielni“ a vyrábali „Ponožkové maňušky“ pre ponožkovo-maňuškové divadielko pre našich najmenších.

Napokon všetky nadobudnuté kompetencie sme vyjadrili prostredníctvom kvetín a vytvorili sme krásny KVETINOVÝ ZÁHON.

Na záver treba opäť pripomenúť, že lektorsky celý kurz viedla naša pani učiteľka, školská poradkyňa a zároveň predsedníčka DO Fénix Košice Mgr., Bc. Janette Šalachová a finančne celé vzdelávanie bolo kryté z dotačných zdrojov DO Fénix a DO Fénix Košice.

Účastníkom gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov.

Pozn: link na I.časť:

https://postupimska.sk/2021/09/04/akreditovane-vzdelavanie-nasich-ucitelov/

Mgr., Bc. Janette Šalachová