Florárium

Naši ôsmaci a tiež zároveň fénixáci sa neučia iba teoretické základy zo života rastlín. Svoje vedomosti radi uplatňujú hneď v praxi a robia to radi a veľmi dobre. Ich učenie je proste na hodine formálne, ale hneď na to príde neformálna časť a to praktická.

Nedávno ich oslovila téma rozmnožovania rastlín, ich životných podmienok a samozrejme stále sa snažia správať priateľsky k životnému prostrediu, čo si veľmi ceníme. Keďže v školskej jedálni je množstvo odpadového materiálu, rozhodli sme sa spoločne využiť veľké sklenené fľaše od 5 litrových uhoriek. ..že neviete, čo s nimi? Ôsmaci Vám to ukážu. Skúste si s nimi spoločne vyrobiť nádhernú kvetinovú dekoráciu, ktorá ozdobí Vaše parapety. Podľa priloženého návodu a schémy to bude hračka. Fľaše sme dôkladne umyli a na dne nádoby sme začali vrstviť drenáž s pieskom a hlinou. Napokon sme posadili rastlinný materiál. Na dozdobenie sme použili prírodný materiál: kamienky, ulity slimákov alebo konáriky, či mach. Vďaka patrí pani učiteľke Mgr. Janette Šalachovej, ktorá nás to naučila a podporila aj finančne prostredníctvom DO Fénix Košice, ktorá nám zakúpila všetok materiál.

A takto to vyzeralo a pozrite si aj výsledný efekt na parapete.