Webinár – šikana a kyberšikana

Tak ako aj minulý školský rok aj v tomto šk. roku 2021/2022 pokračujeme v úspešnej spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zorganizovali sme ONLINE PREDNÁŠKU alebo WEBINÁR pre deti z DO Fénix Košice a Základnej školy Postupimská 37, 040 22 Košice. Prednášajúci: Mgr. Marián Sopčák.

Webinár sa realizoval pre deti 6. ročníka ZŠ teda zúčastnili sa ho žiaci 6.A, fénixáci z DO Fénix Košice pôsobiacej na materskej pôde ZŠ Postupimská 37, Košice. Šiestaci sa intentívne zaoberajú touto témou už druhý rok, sú to zároveň naši PEER aktivisti a momentálne realizujú projekt ÚSPEŠNÝ YOUTUBER. Zbierajú všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pri práci v online priestore.

Obsah webinára korešpondoval s preventívnymi cieľmi v rámci ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi na internete a kyberšikanou. Webinár bol veľmi atraktívne spracovaný s názornými ukážkami a veľmi hodnotnými informáciami, ktoré žiaci mohli hneď uplatniť v praxi.

Obsah témy bol štruktúrovaný a podaný veľmi zaujímavým a názorným spôsobom. Dôležité informácie sa týkali:

  • facebooku a jeho nastavení v súvislosti so sledovaním profilu (komu dovolíme sledovať svoj profil),

  • instagramového účtu a zodpovednosti zaň,

  • zneužitia mena a poškodenia dobrého mena,

  • ako odhaliť cudzí profil,

  • výziev na TIK TOKU

Diskutovala sa téma overenia si „s kým si píšem, čo píšem, čo do mňa niekto žiada na internete“hlavne téma Trestného zákona §360b – platného od 1.7.2021 a to trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Lektor vysvetlil deťom, čo je to Nebezpečné elektronické obťažovanie a aké sú trestné sadzby, ktoré hrozia páchateľovi alebo človeku, ktorý pácha tzv. kyberšikanu, t. j. tri roky.

Veľmi dôležitá informácia pre všetkých je tá, že KYBERŠIKANA alebo tzv. NEBEZPEČNÉ ELEKTRONICKÉ OBŤAŽOVANIE je už od 1.júla tohto roka 2021 trestným činom!!!

Poukázal na fakt, že u detí nie je vyvinutá dostatočne analytická schopnosť, a preto čím neskôr sa dostanú do interakcií na sociálnych sieťach, tým je to lepšie.

Lektor sa snažil nenásilnou formou zapojiť všetkých účastníkov k diskusii, aj keď webinár prebiehal na pôde školy prezenčne a žiakov v zásade videl krátko. Webinár bol realizovaný na vysokej kvalitatívnej úrovni. Ďakujeme pani doktorke JUDr. Kataríne Frimerovej, koordinátorke na regionálnej úrovni Košice z oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za spoluprácu a organizáciu podujatia.

Nové informácie, ktoré nás šiestakov zaujali sme spracovali spolu s našou pani triednou učiteľkou 
Mgr., Bc. Janette Šalachovou do MYŠLIENKOVEJ MAPKY s názvom KYBERŠIKANA POZOR!!!