ÚSPEŠNÝ YOUTUBER

Projekt realizujú žiaci 6.A, v ktorej aktívna skupina PEER aktivistov usilovne pracuje na svojich vedomostiach a postojoch. Cieľom tejto rovesníckej skupiny je pozitívne vplývať na spolužiakov v oblasti ochrany a prevencie pred sociálno – patologickými javmi v správaní, ako je napr. šikana, kyberšikana či skúšanie legálnych, ale aj nelegálnych drog deťmi a mladistvými. Ich úlohou je ostatné deti informovať, motivovať k zmysluplnej činnosti a naučiť ich aj povedať „NIE!“ V projekte počítame aj so spoluprácou s rôznymi odborníkmi zo sveta médií, IT špecialistami, našimi Základnými organizáciami Fénix v rámci SR napr. Košice – Sever a hlavne s ZO Dubnica nad Váhom, rodičmi a tiež s našou Žiackou školskou radou (ŽSR).

 

ÚSPEŠNÝ YOUTUBER bol vypracovaný v rámci grantovej témy DO Fénix:

IT si pripojený/ pripojená. Projekt navrhla, vypracovala a realizuje p. učiteľka Mgr., Bc. Janette Šalachová, školská poradkyňa, triedna uč. 6.A a zároveň predsedníčka DO Fénix Košice.


CIEĽ PROJEKTU:

Naučiť sa technicky správne vytvoriť video so zmysluplným obsahom,
spracovať ho a vedieť ho bezpečne umiestniť na internete.

PROBLÉM (súčasná situácia):

Deti točia nezmyselné videá (napr. ako sa škrabú, fúkajú nosy, ako sa zo seba smejú, prípadne natáčajú nevhodné reakcie kamarátov po „hlúpom“ útoku) mysliac si, že tak sa stanú úspešnými youtubermi a budú mať sledovateľov. Nikto ich to neučí, nikto im nevysvetľuje zmysel videí. Nevedia ich ani správne technicky natočiť, neovládajú funkcie na kamere a pod. Tajne si vytvárajú youtube kanály pod rôznymi „nickmi“.


O ČO PRESNE IDE?

Projekt je spoločným projektom ZO (základnej organizácie) Košice a Dubnica nad Váhom, je pokračovaním spolupráce týchto dvoch ZO, má viacero cieľov, je viaczložkový, pretože na problematiku ´úspešný youtuber“ sa pozerá z viacerých aspektov:

 1. Prvá zložka zahŕňa nácvik tvorby videa, jeho
  strihanie, editovanie a pod., teda jedným z cieľov je technické
  zvládnutie prvkov, ktoré súvisia s tvorbou videa, ozvučením, hovoreným slovom. 

 2. Druhá zložka zahŕňa vytvorenie youtube kanálu,
  označenie, spravovanie, licencie a pod., teda druhým cieľom je viesť cieľovú skupinu k bezpečnému spávaniu sa  na internete – čo ponúkam sledovateľom (nenatáčam doma v obývačke, neposkytujem osobné údaje a pod.).

 3. Tretia zložka predstavuje samotný obsah, čo
  mladý youtuber natáča resp. aký obsah ponúka sledovateľom, v akej oblasti chce byť úspešný. Natáčať iných pri ich smútku, alebo tešiť sa z ich slabostí, nie je žiaduce a ani sa tak nikto úspešným youtuberom nestane.

Celý projekt sa bude skladať z 3 častí :


I. časť:

Školenie po technickej stránke s praktickým nácvikom – časť tzv. EXPERT – VIDEOMAKER. Odborník deťom vysvetlí a ponúkne rôzne programy na tvorbu videa, správne nastavenia, jeho vytvorenie, strihanie atď. Naučia sa aj točiť video  – pozíciu kamery, technické veci súvisiace so šírkou obrazu, natočenie, osvetlenie, ozvučenie a technické podmienky nakrúcania, ale sledovať budú aj obsahovú stránku – ako urobiť správne interview pred kamerou.


 
II. časť:

Prednášky a workshopy – časť tzv. CYBER SAFETY – BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE sa bude týkať samotného youtube kanálu, ako ho vytvoriť a ako zachovať bezpečnosť na internete.


 
III. časť:

Prednášky a workshopy – časť tzv. VIDEO CONTENT  – ZMYSEL VIDEA sa bude venovať výberu tém, psychohygiene, výberu videí aj iných youtuberov, čo je pre nás vhodné a čo nie, čo je zmysluplné a čo nie je. V tejto fáze plánujeme realizovať aj YOUTUBE CAMP v spolupráci s inými ZO, ktorým ponúkneme svoje vedomosti a naučíme ich to, čo my už vieme z hľadiska „úspešný youtuber“. V spolupráci s inými ZO budeme aj natáčať workshopové videá s návodmi a postupmi (výroba domácej lekárne, sadenie kvetov, starostlivosť o zvieratká a pod.)

Propagácia projektu:

 • You tube kanál DO Fénix Košice

 • Web DO Fénix

 • Web ZŠ Postupimská 37

 • Web Košice mesto

 • Web Košice sídlisko MČ DH

 • Facebooková stránka ZO Dubnica nad Váhom

 • Facebooková stránka ZO Košie – Sever

 • Iné

ĎALŠIE VYUŽITIE NADOBUDNUTÝCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ:

 • PR žiacka jednotka na našej ZŠ

 • Video vizitky žiakov

 • Video o škole – prezentácia v eTwinningu

 • Prezentácia školy a DO Fénix na verejnosti

ZÁVER

 • Projekt je možné realizovať prezenčne aj v online priestore. Jednotlivé celky (časti) možno časovo prehadzovať a dopĺňať.

 • Finančne zabezpečuje (tech. výbava): DO Fénix Košice – suma cca 650€.

 

Vypracovala: Mgr., Bc. Janette Šalachová