Výsledky JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

Dňa 05.05.2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien za jesenný zber papiera.
Do súťaže sa zapojilo 12 tried a spoločne sme nazberali 1253 kg.


V súťaži tried sa umiestnili :
1. miesto – 5.A / 425 kg , tr. uč. Mgr. Lukáš Hricko
2. miesto – 4.B  /302 kg, tr. uč. PaedDr. Helena Járošiová
3. miesto – 2.A  / 175 kg, tr. uč. Mgr. Iveta Nemčeková
V súťaži jednotlivcov sa umiestnili :
1. miesto – Lily Onderková – 4.B / 224 kg
2. miesto – Radovan Blažek – 5.A / 177 kg
3. miesto – Alexandra Joóbová – 7.A trieda / 164 kg
Všetkým úspešne umiestneným triedam a žiakom boli odovzdané hodnotné
ceny.
Triedam finančné odmeny, ktoré použijú na triednych výletoch a jednotlivcom
pekné knihy.
Pevne veríme, že prichádzajúcim jarným zberom papiera prekonáme výsledky z
jesene.


Zberu zdar!