Kto je kto?

Dokážu si deti uvedomovať pocity druhého človeka? Dokážu sa vcítiť do situácie, ktorou práve prechádza iná osoba? Myslíte si, že je dieťa schopné dať najavo niekomu svoje sympatie? Alebo naopak – dokáže ubližovať, je schopné dať najavo niekomu svoje nesympatie ? Kto je agresor a kto je obeť ? Tejto téme sa venovali žiaci 3.B triedy a svoje vedomosti využili pri tvorbe spoločného plagátu zameraného na rozpoznanie šikanovania. 

Z pohľadu športovca tému obohatili o vlastné názory o tom, aký by mal byť športovec : mal by sa správať disciplinovane, ísť príkladom ako pri tréningu, slušné správanie by malo byť samozrejmosťou, rešpektovať všetkých žiakov a vyučujúcich, na hodinách byť aktívny a pozorný, byť férový, pomáhať spolužiakom, správať sa fair play, rešpektovať školský poriadok, vedieť sa ospravedlniť.

Príspevok pripravili : žiaci 3.B a tr. uč. Mgr. Mária Falatová