Skrášlenie školského areálu – poďakovanie

Napriek veľkým horúčavám a zaneprázdnenosti sme spojili naše sily a spoločne prispeli k zveľaďovaniu nášho školského areálu. Ďakujeme rodine Durkáčovej, Mašlarovej, Štecovej, Ivanovej, Polačkovej, Joóbovej, Babušíkovej a Spišákovej za pomoc a odhodlanie. 🍀 V neposlednom rade, vďaka patrí aj vedúcej školskej jedálne za občerstvenie. 🙏 Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré je naplánované na jeseň 2022.