Emócie

Emócie.

Je ich mnoho a všetky neskutočne ovplyvňujú naše konanie a v konečnom dôsledku aj náš život. 

Často svoje emócie, a hlavne tie negatívne, nedokážeme ovládať ani my dospelí, takže to v žiadnom prípade neočakávajme od našich detí. K ich poznaniu a ovládaniu vedie veľmi dlhá cesta, a preto si žiaci 5.A spolu so sociálnou pedagogičkou  PhDr. Martou Zahurancovou, MBA prostredníctvom kartičiek vysvetlili čo je to emócia? a ako môžeme pracovať  s emóciami.