Október v ŠKD

Október v ŠKD 

V októbri sme si s deťmi namaľovali svetlonose, nacvičili tanec pre starých rodičov. Ostal nám čas aj na zábavu, ktorú sme zavŕšili párty v maskách. 

Tímea Kenderková – vychovávateľka