Pomoc pre charitu DORKA

Naša škola aj tento rok pomohla charite Dorke. Od konca septembra do dnešného dňa sme spoločne vyzbierali trvanlivé potraviny, kozmetiku či iné potrebné veci pre ľudí v núdzi, ktorých máme stále okolo seba. 
 
Pre vyzbierané veci prišla osobne pani riaditeľka Šuleková a odviezla matkám s deťmi do charitneho domu Dorka.