Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si  pripomíname od roku 1999. Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný knihe. Deň je oslavou školských knižníc, ich  významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu  žiakov ku knihám,školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Žiaci 2.B triedy tento deň oslávili v knižnici, kde si hľadali svoje rozprávky a vyplnili vstupenku do knižnice. Preukázali svoje vededomosti aj zručnosti o knižnici a čítaní. Už teraz sa tešia na pondelok a na hodinu čítania v knižnici.

 „Na cestu čítania sa dajte,
knižku vždy poruke majte.“