Malá výmena skúseností

Milí žiaci, deti, Postupimčatá, 
 
v piatok budeme mať u nás v škole návštevu detí z Dubnice nad Váhom. Ide o MALÚ VÝMENU SKÚSENOSTÍ medzi košickými a dubnickými fénixákmi. S Dubničanmi máme priateľské vzťahy a naši terajší siedmaci celý minulý školský rok s nimi pracovali na spoločnom projekte 
Napokon sme sa stretli spolu v Bratislave na YouTube CAMPE.
Dubničanom sme pripravili v piatok menší program: najpr si vypočujeme, prečo sú raňajky a desiata dôležité v našom stravovacom režime. Spoločne si pochutíme na občerstvení s mikrozeleninou. Odprezentujeme Dubničanom naše „NAJ“ projekty. Ukážeme im našu školu. Nakukneme aj do niektorých tried. Verím, že ich privítate a pripravíte možno aj malé darčeky. Neskôr sa stretneme v meste a ukážeme im opäť „NAJ“ z mesta. Vybrali sme im prehliadku expozície MIKLUŠOVEJ VÄZNICE. 
Možno niekto z nich vyskúša poriadne mučidlá (nemusí to byť len „učenie“).
V sobotu sa s nimi stretneme na lezeckej stene ROZLOMITY a dáme si workshop lezenia.