Zapojili sme sa do ďalšieho projektu s názvom POSUŇ TO. Zbierka do 23.4.2024

Zbierka na našej ZŠ prebehne do 23.4.2024. Šatstvo môžete nosiť vo vreciach do kabinetu asistentov.

Občianske združenie POSUŇ TO vytvoril nový projekt s názvom „Pomáhaj a recykluj“.

 OZ sa zameriava na pomoc núdznym a recyklácií šatstva, hračiek, obuvi, posteľnej bielizne.

Po dvoch úspešných pilotných zbierkach na školách sa rozhodli pokračovať ďalej po celom Slovensku. Cieľom je naučiť deti ako sa správať k našej planéte, ale taktiež k pomoci druhým.

OZ Posuň TO pomáha rodinám, alebo jednotlivcom, ale taktiež spolupracujú s rôznymi charitami na Slovensku.

Každá zbierka sa vytriedi do dvoch kategórií,

1.) oblečenie vhodné na darovanie.

2.) oblečenie ktoré nenašlo svoje využitie poputuje na recykláciu.