ŠKD Jarné vtáčiky

ŠKD – Jarné vtáčiky 🦜🐦
Vytváranie vtáčikov, či už ide o umelé dekorácie, kŕmidlá, búdky, alebo dokonca umelé vtáčie modely, môže slúžiť ako most medzi ľuďmi a prírodným svetom. Táto činnosť môže posilniť povedomie o biodiverzite, potrebách a zvykoch rôznych vtáčích druhov a zároveň poskytovať príležitosť pre jedincov vyjadriť svoju kreativitu a remeselné zručnosti. Pre deti je to skvelý spôsob, ako rozvíjať zručnosti v jemnej motorike, problémové myslenie a kreatívne vyjadrovanie.❤️