5.B na dopravnom ihrisku

Trieda 5.B sa počas hodiny THD zdokonaľovala na dopravnom ihrisku. Zopakovali si dopravné značky, ako predchádzať nehodám, ako máme správne jazdiť. 🛴🚲

ZŠ Postupimská, viac ako škola 😉