2. miesto na florbalovom turnaji 1.-4.ročníka

Naši športovci získali striebro na florbalovom turnaji zmiešaných tímov pre prvý stupeň 🤩 🥈🥈Po turnaji nechýbala sladká odmena 🍦 🎉

ZŠ Postupimská, viac ako škola 😉