Výtvarná súťaž

V novom roku po vianočných sviatkoch prebiehala výtvarná súťaž s názvom „Moje čarovné Vianoce“. Súťaž vyhlásilo občianské združenie Náš rodný kraj pod záštitou starostu našej mestskej časti. Porota zložená z Moniky Smolkovej, Jaroslava Dvorského a starostu Jozefa Andrejčáka vyhlásila výsledky súťaže. Žiadny žiak nezostal smutný, pretože porota ocenila všetkých a medzi nimi aj našich žiakov. 🙂