Prvé predzápisné stretnutie

Vo štvrtok 13. februára sme prvý krát na škole privítali predškolákov, budúcich prváčikov na predzápisnom stretnutí. Rodičia mali možnosť pozrieť si školu a jej vybavenie, ale aj porozprávať sa s p. riaditeľkou a učiteľmi. Žiaci mali zase možnosť vyskúšať si život žiaka našej školy formou rôznych stanoviští, ktoré zavŕšili v zvieracom kútiku. 🙂