Fajčenie nie je atraktívne !

NAŠA ŠKOLSKÁ KAMPAŇ PROTI FAJČENIU!

Milí spolužiaci, my deviataci organizujeme na našej škole špeciálnu kampaň proti fajčeniu. Už sme ju avizovali v rozhlase v decembri. Ak ste pozabudli, je najvyšší čas si to pripomenúť. Kampaňou chceme vyjadriť náš postoj k problematike fajčenia a naučiť Vás, ako veľmi je škodlivé fajčenie pre jednotlivca, ale ja pre našu spoločnosť.  Dnes tento neduh nazývame spoločenským handicapom. Veď fajčiari si poškodzujú nie len svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie iných ľudí, detí, či seniorov, ale ničia aj naše životné prostredie. Nie je už náhodou, že mladá mamička, či otecko fajčí pri prechádzke s bábätkom v kočíku. Pohľad na odhodené špaky pred školou prináša znechutenie a najhoršie na tom celom je, že fajčí veľké množstvo mladých ľudí a dokonca hlavne dievčatá! Nám sa to nepáči a boli by sme radi, aby ste aj Vy žili zdravý život a dbali na poriadok, čistotu, slušnosť a v prípade obmedzovania svojich práv, zasiahli. Naša školská kampaň, preto nesie pomenovanie „FAJČIŤ NIE JE ATRAKTÍVNE“. Očakávame, že do kampane sa zapojíme všetci resp. každá trieda. Informačný plagát Vás poinformuje a pomôže Vám v organizácii Vašich príspevkov. Predseda triedy obdržal prihlášku, ktorú spolu vyplňte. Dohodnite sa medzi sebou, kto bude tvoriť päťčlenné družstvo, mená súťažiacich zapíšete do prihlášky, v ktorej uvediete aj formu príspevku. Vaše príspevky môžu mať formu nástenky Vašich prác súvisiacich s touto témou „Fajčiť nie je atraktívne“, môže to byť finančný rozpočet rodiny, v ktorej je fajčiar, môže to byť plagát o obsahu cigarety, môže to byť prezentácia o škodlivých účinkoch fajčenia na zdravie. Môžete sa zaoberať zákonmi, ktoré pojednávajú o fajčení, alebo o zákazoch fajčenia v školách, nemocniciach, na zastávkach atď. Môžete zisťovať, prečo je to tak. Uvítame video príspevky, plagáty, maľby, výstavky. Nebojte sa zapojiť aj Vašich rodičov, či starých rodičov. Pýtajte sa, skúmajte, navrhujte riešenia. Čím originálnejší nápad, tým sa viac bude ceniť. Vaše príspevky prídete prekonzultovať a ukázať do IX.A s PEER aktivistami (Dominikou, Jankom, Hankou) a p. učiteľkou Janette Šalachovou do konca Februára. Výhercovia budú ocenení špeciálnou cenou, ktorú venuje Detská organizácia Fénix Košice. Tešíme sa na Vaše práce a želáme veľa šťastia.