Začala škola

Prvý ďen v škole 🙂
Obdobie nástupu do školy po korona pandémii.