Príhovor riaditeľky

Vážení rodičia,
zrejme nie sme ďaleko od pravdy, keď povieme, že na túto chvíľu ste sa tešili viac ako kedykoľvek v minulosti. Život sa začína vracať do starých koľají, Vaše deti znovu začali denne dochádzať do školy a Vy do svojej práce. Vieme, že za uplynulé obdobie boli nároky na Vás kladené vyššie ako inokedy. Niektorí z Vás dochádzali do práce, iní ste mali home office, no každý z Vás mal na starosti žiaka a musel okrem svojich povinností viac či menej nahradiť aj prácu učiteľa. Veríme, že ste to zvládli bez väčších problémov. Je málo pozitív, ktoré nám pandémia priniesla, no za jedno z nich považujeme nutnosť užšej spolupráce medzi školou a rodinou. Budeme radi, ak táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Ako jednu z foriem spolupráce Vám ponúkame možnosť konzultácií s naším školským psychológom
Mgr. Simonou Weissovou.

Oblasti, s ktorými sa na neho môžete obrátiť, sú predovšetkým:
• prekonzultovanie prístupov, spôsobov a foriem vzdelávania Vášho dieťaťa, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.
• riešenie výchovných ťažkostí
• riešenie problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane šikanovania
• v spolupráci s výchovným poradcom výber strednej a vysokej školy

Ak teda cítite potrebu poradiť sa s niekým o tom, ako ďalej postupovať v oblasti výchovy či vzdelávania Vášho dieťaťa, nášho školského psychológa môžete kontaktovať každý štvrtok od 7:00 do 15:00 / nájdete ho každý štvrtok priamo v našej škole, prípadne môžete využiť mailový kontakt skolsky.psycholog@postupimska.sk.

Tešíme sa Vás!
Vaši učitelia a odborný tím z Postupimskej