Príchody žiakov

PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY V ČASE OD 4.9.-14.9.2020

Do pozornosti rodičov dávame organizované príchody žiakov do budovy školy cez samostatné vchody (hlavný vchod a vchod ŠKD):

4.9.-14.9.2020           VCHOD ŠKD


7,30 – 3.A , 3.B
7,35 – 2.A, 2.B
7,40 – 1.A, 1.B
7,45 – 4.A, 4.B


4.9.-14.9.2020        HLAVNÝ VCHOD

 7,30 – 5.A
7,35 – 6.A
7,40 – 7.A
7,45 – 8.A, 9.A