Rodičovské združenie a plenárne zasadnutie ZRPŠ

Milí rodičia,

pozývame Vás na plenárne zasadnutie ZRPŠ spojené s voľbami členov do Rady školy pri ZŠ Postupimská 37 v Košiciach za zákonných zástupcov. Zasadnutie sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 so začiatkom o 16.30 hod v školskej jedálni. Súčasťou programu budú aj triedne aktívy v kmeňových triedach žiakov 1. – 9. ročníka s triednymi učiteľmi. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Mgr. Jana Polačková

riaditeľka školy